Zion-Wexford Cemetery, Wexford, Toronto, Ontario, Canada


Latitude: 43.74674, Longitude: -79.29011
Zion-Wexford CemeteryHeadstones

 Thumb Description Status Location Name (Died/Buried)
Walton, Thomas Grave Stone
Walton, Thomas Grave Stone
 
Located    Walton, Thomas (d. 17 Apr 1876)